Dagvatten: Vi har inspekterat hela dagvattensystemet runt våra hus. Det ser inte bra ut men vi har bara hittat två helt förstörda ledningar. Däremot så fungerar det bättre efter rensningen och inspektionen. Allmänt så har byggföretaget fuskat genom att lägga dränslang istället för rör mellan våra brunnar. Detta är en stor utgift som måste hanteras tillsammans med asfaltering. Vi har lite tid på oss innan det blir kritiskt.

Vatten: Våra vattenräkningar ökar. Vi ser över vad vi kan göra. Kan bli nödvändigt att gå över till individuell vattenmätning så småningom.