2019-inzoomad
  • Årsmötet hölls på Måndag 2022-03-21
  • Totalt en liten bit över 50 intresserade. Protokollet kommer snart.
  • Vårt dagvattensystem är nu inspekterat och renspolat. Fungerar överallt, även kommunen har rensat sina brunnar.
  • Vi fokuserar nu på elförsörjning till garagen.

Välkommen!

Runslingans samfällighetsförening består av 196 fastigheter som gemensamt äger och förvaltar garagebyggnader, parkeringsplatser, inomkvartersgator, gångvägar, grönytor, vatten- och avloppsledningar, ytterbelysning och centralanläggningar.

Vår hemsida vänder sig främst till boende i området men vi hoppas även att du som är intresserad av att flytta in på Runslingan har nytta av informationen du finner här.

Fastighetsansvar i Göteborgs kommun Styrelsen samordnar snöröjning och skötsel av samfällighetens grönområden. Det är dock du som fastighetsägare i vår förening som har det yttersta ansvaret för Din fastighet. Specifik information om vad som gäller inom Göteborgs kommun finner du via länken här nedan: “Ditt ansvar som fastighetsägare”