Styrelsen
Styrelsens ansvar är att förvalta föreningens medel och skötseln av den gemensamma anläggningen.
För att täcka gemensamma kostnader debiteras en avgift kvartalsvis.
Årsmöte
Varje år i mars är det årsmöte i samfälligheten. Där får du veta vad styrelsen har arbetat med under det gångna året.
Årsmötet är en möjlighet att påverka vad styrelsen ska jobba med det kommande året, samt godkännande av den budget styrelsen lagt fram.


Ordförande
Mathias Runmalm
Tel: 0705 – 84 18 50
mail: styrelsen@runslingan.com

Vice Ordförande
Anders Karlsson
Tel: 0708 – 32 49 84

Kassör
Sven-Olof Strömberg
tel: 0702 – 33 44 29
mail: kassor@runslingan.se

Sekreterare
Edona Peci

Ledamot
Ola Herstad

Suppleant
Jasmina


Materialförvaltare
Christer Sjökvist
Tel: 031 – 56 26 23

Fastighetsskötare
Svenne
Tel: 0707 – 56 06 98


Kontakta gärna vår styrelse via formuläret:


Till vår kassör skickar du information vid avflyttning eller om du har frågor rörande betalning av kvartalsavgiften