Torslanda

Göteborgs viktigaste rekreationsområde.

Här finns goda möjligheter till fritidsaktiviteter och rekreation, både för den enskilda utövaren som för föreningslivet.

Individ- och familjeomsorgen har ett tydligt fokus på de förebyggande och tidiga insatserna. Verksamhetens vision är att Torslandaborna ska leva ett hälsosamt självständigt liv

  • Mycket bra tillgänglighet till bad och natur.

  • Möjligheter till havsbad, fiske, båtliv och naturupplevelser.

  • Effektiva kollektiva förbindelser.

  • En lång och attraktiva kust ger stadsdelen gott om båtplatser.

  • Ett brett föreningsutbud där lagsporter som fotboll och handboll finns väl representerade likväl som båt- motor- och ridsport.

  • Kulturhuset Vinga fungerar
    som stadsdelens mötesplats för fester för föreningar, företag
    och privatpersoner.

Torslanda är en attraktiv stadsdel

Här vill man bo och leva, inte minst barnfamiljer.