Kontakta styrelsen om du behöver laddning till El bil, då vi i dagsläget har vi problem att tillgodose detta,
Elen i garagen tillhör den gemensamma anläggningen, vi måste sprida ut laddningarna över våra garage. 
 Vi ska ta anbud på ett nytt stamnät för laddning. Vårt existerande är alldeles för klent och knepigt uppbyggt.
Det klarar fint handredskap, belysning och laddning av vanliga batterier men inga långvariga belastningar.

Vi arbetar med olika leverantörer och entrepenörer för att lösa detta