Halloween firande

Föreningens trivselgrupp höll i ett Halloween firande i områdetDet var väldigt uppskattat med poängpromenad och priser. det var mycket uppskattat. Ett trevligt sätt för oss alla att umgås och lära känna varandra som bor i området

Läs mer

Parkeringar

Parkering: Vi har ibland ont om parkeringsplatser. Parkera gärna i ert garage.Husvagnar, husbilar, släpvagnar får endast stå i 48 timmar på våra parkeringsplatser enligt beslut på årsstämma. Ring styrelseordföranden om ni behöver stå längre så får ni instruktioner. Securitas har nu full bemanning och har börjat följa våra parkeringsinstruktion

Läs mer

Vårt Vatten

Dagvatten: Vi har inspekterat hela dagvattensystemet runt våra hus. Det ser inte bra ut men vi har bara hittat två helt förstörda ledningar. Däremot så fungerar det bättre efter rensningen och inspektionen. Allmänt så har byggföretaget fuskat genom att lägga dränslang istället för rör mellan våra brunnar. Detta är en stor utgift som måste hanteras tillsammans…

Läs mer

Elbilsladdning

Kontakta styrelsen om du behöver laddning till El bil, då vi i dagsläget har vi problem att tillgodose detta, Elen i garagen tillhör den gemensamma anläggningen, vi måste sprida ut laddningarna över våra garage.  Vi ska ta anbud på ett nytt stamnät för laddning. Vårt existerande är alldeles för klent och knepigt uppbyggt. Det klarar fint…

Läs mer