Styrelsen informerar

Sommarfest

Föreningens trivselgrupp höll i ett sommarfirande på ängen.Det var väldigt uppskattat med lekar, lop…

Parkeringar

Parkering: Vi har ibland ont om parkeringsplatser. Parkera gärna i ert garage.Husvagnar, husbilar, s…

Vårt Vatten

Dagvatten: Vi har inspekterat hela dagvattensystemet runt våra hus. Det ser inte bra ut men vi …

Elbilsladdning

Kontakta styrelsen om du behöver laddning till El bil, då vi i dagsläget har vi problem att tillgodo…