2019-inzoomad
  • Vattenavstängning. Bättre kan vi. se ordf ord.
  • Tack för deltagandet på fixardagen.
  • Skakningarna från skolrivningen utreds kontinuerligt.
  •  Vi tar in anbud på elbilsladdning. Vårt nuvarande nät är för klent.
  • Dagvattnet är knappt acceptabelt. Klarar måttliga störtregn. Vi inspekterar det sista på garageplan men kommunen har för höga vattennivåer i sina rör. 
  • Se ordförandens ord för detaljer.

Välkommen!

Runslingans samfällighetsförening består av 196 fastigheter som gemensamt äger och förvaltar garagebyggnader, parkeringsplatser, inomkvartersgator, gångvägar, grönytor, vatten- och avloppsledningar, ytterbelysning och centralanläggningar.

Vår hemsida vänder sig främst till boende i området men vi hoppas även att du som är intresserad av att flytta in på Runslingan har nytta av informationen du finner här.

Fastighetsansvar i Göteborgs kommun Styrelsen samordnar snöröjning och skötsel av samfällighetens grönområden. Det är dock du som fastighetsägare i vår förening som har det yttersta ansvaret för Din fastighet. Specifik information om vad som gäller inom Göteborgs kommun finner du via länken här nedan: “Ditt ansvar som fastighetsägare”