2019-inzoomad
  • Elbilsladdning behövs i 10 garage snarast. 45 nån gång med resten ointresserade. Nu börjar vi förhandla om priser och villkor med elsäljare och dom som har behov nu. Inget beslutat än och ni kan ändra er när som helst.
  • Årsmötets protokoll finns under nedladdningsbara-dokument eller klicka här

Välkommen!

Runslingans samfällighetsförening består av 196 fastigheter som gemensamt äger och förvaltar garagebyggnader, parkeringsplatser, inomkvartersgator, gångvägar, grönytor, vatten- och avloppsledningar, ytterbelysning och centralanläggningar.

Vår hemsida vänder sig främst till boende i området men vi hoppas även att du som är intresserad av att flytta in på Runslingan har nytta av informationen du finner här.

Fastighetsansvar i Göteborgs kommun Styrelsen samordnar snöröjning och skötsel av samfällighetens grönområden. Det är dock du som fastighetsägare i vår förening som har det yttersta ansvaret för Din fastighet. Specifik information om vad som gäller inom Göteborgs kommun finner du via länken här nedan: “Ditt ansvar som fastighetsägare”