2019-inzoomad
  • Skakningarna från skolan skall utredas av projektets konsult. Imorgon startar dom att spräcka bottenplattorna. Huset närmast lekplatsen sparas som platskontor för att öka bullerskyddet under hela projektet. 
  • Nu är det nytt halvår och vi skall försöka informera bättre. 
  • Det största vi gjort är rensa vårt dagvattensystem. Nästan färdigt, garageplan kvar.
  • Se ordförandens ord för detaljer.

Välkommen!

Runslingans samfällighetsförening består av 196 fastigheter som gemensamt äger och förvaltar garagebyggnader, parkeringsplatser, inomkvartersgator, gångvägar, grönytor, vatten- och avloppsledningar, ytterbelysning och centralanläggningar.

Vår hemsida vänder sig främst till boende i området men vi hoppas även att du som är intresserad av att flytta in på Runslingan har nytta av informationen du finner här.

Fastighetsansvar i Göteborgs kommun Styrelsen samordnar snöröjning och skötsel av samfällighetens grönområden. Det är dock du som fastighetsägare i vår förening som har det yttersta ansvaret för Din fastighet. Specifik information om vad som gäller inom Göteborgs kommun finner du via länken här nedan: “Ditt ansvar som fastighetsägare”