Personuppgiftspolicy
Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att hålla en
hög dataskyddsnivå. Som personuppgiftsansvarig har vi ansvar för att dina personuppgifter hanteras
på ett säkert sätt och att Dataskyddsförordningen (GDPR) följs. Vi hanterar inte känsliga
personuppgifter utan enbart namn, adress, email och telefonnummer

Vilken information vi samlar

När du kontaktar oss via vår webbplats eller när vi har kontakt via brev, e-post, telefon eller andra medel kan vi samla in följande information från dig:
• namn
• kontaktinformation inkl. e-post och telefonnummer

Ändamål med behandling av uppgifter
A. Ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna:
• uppfylla våra förpliktelser samt skicka ut nödvändig information till våra boende, kalla til möten osv

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter enligt ovan är att behandlingen är nödvändig för att föreningen ska kunna ansvara för samfälligheten
B. Vi behandlar även personuppgifter för ekonomisk redovisning
C. Bilder tagna i området publiceras på vår hemsida

Den rättsliga grunden för detta bygger på samtycke till behandling.
Lagring av personuppgifter
Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas, normalt:
A. Så länge man är boende i föreningen
B. Under den tid lagliga krav föreskriver och en tid därefter.
D. Så länge publicering är aktuell och du inte återtagit samtycke till publicering.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
• kassör, sekreterare, revisionsbyrå.

Dina rättigheter som registrerad hos oss information och vad som sparas. Detta innebär att du har rätt att:
få ut vilka personuppgifter om dig som vi behandlar.

Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen
• begära radering eller begränsning av de personuppgifter vi behandlar om dig. 
• återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss enligt nedan.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.

Cookies
Enbart för att mäta besöksstatistik. Ingen statistik spåras till en unik användare.
Om du inte accepterar användningen av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsare. Du kan läsa om hur du gör det i din webbläsares hjälpsektion.

Runslingans Samfällighetsförening
Runslingan 198
423 47 Torslanda

mail: styrelsen@runslingan.com