I dagsläget har vi problem att tillgodose behovet för laddning av elbilar,
då elen i garagen tillhör den gemensamma anläggningen.
Elcentralen klarar inte heller den belastningen.

Vi arbetar med olika leverantörer och entrepenörer för att lösa detta.

Har du frågor? kontakta styrelsen