Elbilar

De som tänkt införskaffa en elbil, skall snarast ta kontakt med styrelsen för att gemensamt komma fram till en lösning att kunna ladda elbilen.

I dagsläget har vi problem att tillgodose detta,
då elen i garagen tillhör den gemensamma anläggningen.
Elcentralen klarar ej heller den belastningen.

Om det kommer styrelsen till kännedom att laddningsker i garagen, riskeras nyttjanderätten.

Har du frågor?
Kontakta gärna styrelsen