Elbilar

Ni som tänkt införskaffa en elbil, skall snarast ta kontakt med styrelsen för att gemensamt komma fram till en lösning att kunna ladda elbilen.

I dagsläget har vi problem att tillgodose detta,
då elen i garagen tillhör den gemensamma anläggningen.
Elcentralen klarar inte heller den belastningen.

Vi arbetar med olika leverantörer och entrepenörer för att lösa detta.

Har du frågor?
Kontakta gärna styrelsen