Kabel-TV-nät

 

Fel på KabelTV-nätet:
Felanmälan görs i första hand till
Runslingans styrelse 
som ombesörjer att reparatör kommer.

Problem med privata abonnemang:
Fel gällande det privata TV-abonnemanget anmäls till
Boxers kundtjänst av respektive abonnent på telefon: 0771 – 211 000.