Digitalt Kabel-TV-nät

I och med modernisering av vårt KabelTV-nät från analogt till digitalt
från och med den 1 september, 2016 ändras rutinerna för felanmälningar.

Fel på KabelTV-nätet:
Felanmälan görs i första hand till
Christoffer Salhammar, TV-ansvarig i Runslingans styrelse på 0768 – 98 00 23
som ombesörjer att reparatör kommer.

Problem med privata abonnemang:
Fel gällande det privata TV-abonnemanget anmäls till
Boxers kundtjänst av respektive abonnent på telefon: 0771 – 211 000.