Ordning och reda i garagen

En uppmaning till samtliga innehavare av garage.
Ur brandskyddssynpunkt och försäkringshänseende är det viktigt att vi håller ordning i garagen!
Städa upp i garaget och släng det som inte hör hemma där.

Lampbyte

Vad det gäller byten av glödlampor utanför garagen vänligen kontakta någon ur styrelsen då dessa är ur funktion.
Styrelsen åtgärdar detta så fort som möjligt.
Byten av lampor inne i garagen görs av respektive garageinnehavare.


Vill du hyra garage eller få det uthyrt?
Det finns en efterfrågan bland de boende som har mer än en bil att hyra ytterligare garage.
Har du ett garage som du ej nyttjar så finns nu möjligheten att få det uthyrt.
Meddela styrelsen via brev eller e-post om du vill hyra alternativt hyra ut ditt garage.


Månadshyran är 345kr/månad, vilket är den kostnad föreningen har för garaget gällande lån.

Hyran gäller tillsvidare, men kan komma att ändras.
Det är ej tillåtet med egna prissättningar då syftet med uthyrningen är att få igen den kostnad som den boende har i samfällighetsavgiften.

Ett hyreskontrakt upprättas mellan de boende, kontraktet för garage finns längst ned på sidan.
De boende ansvarar sinsemellan för betalning och kontraktsskrivande.
Dock kommer föreningen vilja ha kopior på kontrakten, för att ha kännedom om de nya hyrestagarna.
Föreningen har alltså inget ansvar för hur de ekonomiska handhavandena sköts mellan de boende
Uthyrning får endast ske till boende inom Runslingans samfällighetsförening.
Ingen laddning utan överenskommelse med styrelsen.