(General Data Protection Regulation)

GDPR

Den 25 maj 2018 trädde en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft.
Syftet med förordningen är att enskilda individer ska få större kontroll av sina personuppgifter.

Runslingans Samfällighet behandlar enbart uppgifter som är nödvändiga för att kunna driva samfälligheten,
såsom namn och fastighetsägare.
Syftet med informationen är exempelvis att kunna bjuda in till årsstämma och fakturera samfällighetsavgift.

I det pågående styrelsearbetet hanteras personuppgifter med stor försiktighet och stannar inom styrelsen.