Ursäkta röran,Vi bygger om.

Under uppbyggnaden av vår nya hemsida byggs det nytt och sidor flyttas runt men ha tålamod snart är den klar.

 

Styrelsen informerar

Halloween firande

Föreningens trivselgrupp höll i ett Halloween firande i områdetDet var väldigt uppskattat med poängp…

Parkeringar

Parkering: Vi har ibland ont om parkeringsplatser. Parkera gärna i ert garage.Husvagnar, husbilar, s…

Vårt Vatten

Dagvatten: Vi har inspekterat hela dagvattensystemet runt våra hus. Det ser inte bra ut men vi …

  Välkommen!

Runslingans samfällighetsförening består av 196 fastigheter som gemensamt äger och förvaltar
garagebyggnader, parkeringsplatser, inomkvartersgator, gångvägar, grönytor,
vatten- och avloppsledningar, ytterbelysning och centralanläggningar.

Vår hemsida vänder sig främst till boende i området men vi hoppas även att du
som är intresserad av att flytta in på Runslingan har nytta av informationen du finner här.

Fastighetsansvar i Göteborgs kommun
Styrelsen samordnar snöröjning och skötsel av samfällighetens grönområden.
Det är dock du som fastighetsägare i vår förening som har det yttersta ansvaret för Din fastighet.
Specifik information om vad som gäller inom Göteborgs kommun finner du via länken här nedan:
“Ditt ansvar som fastighetsägare”