Ursäkta röran,Vi bygger om.

Under uppbyggnaden av vår nya hemsida byggs det nytt och sidor flyttas runt men ha tålamod snart är den klar.

 

Styrelsen informerar

Sommarfest

Föreningens trivselgrupp höll i ett sommarfirande på ängen.Det var väldigt uppskattat med lekar, lop…

Parkeringar

Parkering: Vi har ibland ont om parkeringsplatser. Parkera gärna i ert garage.Husvagnar, husbilar, s…

Vårt Vatten

Dagvatten: Vi har inspekterat hela dagvattensystemet runt våra hus. Det ser inte bra ut men vi …

  Välkommen!

Runslingans samfällighetsförening består av 196 fastigheter som gemensamt äger och förvaltar
garagebyggnader, parkeringsplatser, inomkvartersgator, gångvägar, grönytor,
vatten- och avloppsledningar, ytterbelysning och centralanläggningar.

Vår hemsida vänder sig främst till boende i området men vi hoppas även att du
som är intresserad av att flytta in på Runslingan har nytta av informationen du finner här.

Fastighetsansvar i Göteborgs kommun
Styrelsen samordnar snöröjning och skötsel av samfällighetens grönområden.
Det är dock du som fastighetsägare i vår förening som har det yttersta ansvaret för Din fastighet.
Specifik information om vad som gäller inom Göteborgs kommun finner du via länken här nedan:
“Ditt ansvar som fastighetsägare”