Kabel-TV-nät
Inom samfällighetsföreningen finns det en gemensam kabel-tvanläggning. Den består av 18 kanaler som tas emot digitalt via parabol in i kabel-tvanläggningen och skickas sedan ut till alla hushåll i analog form. Därför kan hushåll med plasma/LCD-tv få en något sämre bildkvalité, särskilt LCD.

Fel på KabelTV-nätet:
Felanmälan görs i första hand till Runslingans styrelse  som ombesörjer att reparatör kommer.

Problem med privata abonnemang:
Fel gällande det privata TV-abonnemanget anmäls till:
Boxers kundtjänst av respektive abonnent på telefon: 0771 – 211 000.