Samfällighetsavgiften

Samfällighetsavgiften – Så används 3900:- per hushåll och kvartal 

En samfällighet har, precis som en friköpt fastighet, kostnader för bland annat sophämtning, kommunalt vatten och avlopp. Skillnaden är att vi inom en förening delar upp de kostnaderna per antalet medlemmar. Den har också en styrelse som ser till att fakturor blir betalda, olika underhållsarbeten blir beställda och genomförda, sopor och hushållsavfall blir bortforslade med mera.

Se årsberättelsen hur era avgifter används.