Samfällighetsavgiften

Samfällighetsavgiften – Så används 3200:- per hushåll och kvartal 

En samfällighet har, precis som en friköpt fastighet, kostnader för bland annat sophämtning, kommunalt vatten och avlopp. Skillnaden är att vi inom en förening delar upp de kostnaderna per antalet medlemmar. Den har också en styrelse som ser till att fakturor blir betalda, olika underhållsarbeten blir beställda och genomförda, soptunnor tömda med mera.

Nedan ser ni hur kvartalsavgiften om 3405:- per kvartal fördelas