Ordförandens Ord

 • Vattenavstängning. Bara mellan 8-16. Underrätta alla berörda några dagar innan så tiden kan ändras. Karta finns hos ordf. Tala med Svenne. Vid akut läcka kan vattnet förstås stängas av när som helst.
 • Hybridbilsladdning tills vi får ett ordentligt nät. Maila styrelsen omedelbart. Vi arbetar för ett vettigt laddningskontrakt. Vi måste också sprida ut laddningarna över våra garage. 
  Elbilsladdning: Vi tar in anbud på ett nytt stamnät för laddning. Vårt existerande är alldeles för klent och knepigt uppbyggt. Klarar fint handredskap, belysning och laddning av vanliga batterier men inga långvariga belastningar.
 • Dagvatten: Hela systemet är genomgånget och får ett nödtorftigt godkänt. Klarar måttliga regn. Kommunens nät har för höga vattennivåer så vi går på dom härnäst. Verkar inte som dom sväljer tillräckligt. Vi har några grävningar i våra stamledningar också. 20200930 Ola
 • Sopor: Det här året har våra sopkostnader stigit, kanske då fler varit hemma. Tänk på vad ni slänger. Kompostera gärna grönsaksavfall o dyl i en varmkompost i trädgården eller släng i moloken för biologiskt avfall. Påsar finns hos Svenne.
 • Dagvatten: Vi har nu inspekterat hela dagvattensystemet runt våra hus. Det ser inte bra ut men vi har bara hittat två helt förstörda ledningar. Däremot så fungerar det bättre efter rensningen och inspektionen. Allmänt så har byggföretaget fuskat genom att lägga dränslang istället för rör mellan våra brunnar. Detta är en stor utgift som måste hanteras tillsammans med asfaltering. Vi har lite tid på oss innan det blir kritiskt.
 • Vatten: Våra vattenräkningar ökar. Vi ser över vad vi kan göra. Kan bli nödvändigt att gå över till individuell vattenmätning så småningom.
 • Parkering: Husvagnar, husbilar, släpvagnar får endast stå i 48 timmar på våra parkeringsplatser enligt beslut på årsstämma. Ring styrelseordföranden om ni behöver stå längre så får ni instruktioner. Securitas har nu full bemanning och har börjat följa våra parkeringsinstruktioner.
 • Elbilsladdning: Vi arbetar med frågan men det går trögt. Vi kanske blir tvungna att flytta om garage för att kunna bygga ut i etapper.
 • Parkering:Vi har ibland ont om parkeringsplatser. Parkera gärna i ert garage.

 • 2023 Första halvåret (nedanför)
 • VI har haft årsmöte 27/3 som genomfördes och mycket bra frågor lyftes som vi nu arbetar med framåt.
 •