Ordförandens Ord

 • Vattenavstängning. Bara mellan 8-16. Underrätta alla berörda några dagar innan så tiden kan ändras. Karta finns hos ordf. Tala med Svenne. Vid akut läcka kan vattnet förstås stängas av när som helst.
 • Hybridbilsladdning tills vi får ett ordentligt nät. Maila styrelsen omedelbart. Vi arbetar för ett vettigt laddningskontrakt. Vi måste också sprida ut laddningarna över våra garage. 
  Elbilsladdning: 
  Vi tar in anbud på ett nytt stamnät för laddning. Vårt existerande är alldeles för klent och knepigt uppbyggt. Klarar fint handredskap, belysning och laddning av vanliga batterier men inga långvariga belastningar.
 • Dagvatten: Hela systemet är genomgånget och får ett nödtorftigt godkänt. Klarar måttliga regn. Kommunens nät har för höga vattennivåer så vi går på dom härnäst. Verkar inte som dom sväljer tillräckligt. Vi har några grävningar i våra stamledningar också. 20200930 Ola
 • Sopor: Det här året har våra sopkostnader stigit, kanske då fler varit hemma. Tänk på vad ni slänger. Kompostera gärna grönsaksavfall o dyl i en varmkompost i trädgården eller släng i moloken för biologiskt avfall. Påsar finns hos Svenne.
 • Dagvatten: Vi har nu inspekterat hela dagvattensystemet runt våra hus. Det ser inte bra ut men vi har bara hittat två helt förstörda ledningar. Däremot så fungerar det bättre efter rensningen och inspektionen. Allmänt så har byggföretaget fuskat genom att lägga dränslang istället för rör mellan våra brunnar. Detta är en stor utgift som måste hanteras tillsammans med asfaltering. Vi har lite tid på oss innan det blir kritiskt.
 • Vatten: Våra vattenräkningar ökar. Vi ser över vad vi kan göra. Kan bli nödvändigt att gå över till individuell vattenmätning så småningom.
 • Parkering: Husvagnar, husbilar, släpvagnar får endast stå i 48 timmar på våra parkeringsplatser enligt beslut på årsstämma. Ring styrelseordföranden om ni behöver stå längre så får ni instruktioner. Securitas har nu full bemanning och har börjat följa våra parkeringsinstruktioner.
 • Elbilsladdning: Vi arbetar med frågan men det går trögt. Vi kanske blir tvungna att flytta om garage för att kunna bygga ut i etapper.
 • Parkering:Vi har ibland ont om parkeringsplatser. Parkera gärna i ert garage.

 • 2020 Första halvåret (nedanför)
 • Årsmötet har hållits. Gick fort. Poster valdes enligt nedan.
 • Årsmötet Förslag till poster: Vice ordf Anders Karlsson sekr Christoffer Salhammar, suppl Peter Neuwirth Revisor Birgitta Blad Karlsson. Vi behöver några till.
 • ÅRSMÖTET utanför matsalen. Hoppas vi blir färre än tio. Lämna fullmakt.
 • Ändrat Årsmöte? Vi jobbar på en bättre fullmakt och ändrad plats.
 • Årsmötet kommer snart. Lämna in motioner (t ex hur parkeringsreglerna kan bli bättre).
 • Målet med parkeringsreglerna är att ambulanser skall komma fram överallt. 200107
 • Föreningen måste sätta in lövrensare i alla stuprör. De som satt extra stuprör på baksidan maste fixa det själva eller be föreningen göra det till självkostnadspris. 200107
 • Förenklade parkeringsregler införs i januari. Avgifter börjar tas ut förste februari. Läs våra parkeringsregler. 200107
 • 2020 Gott nytt år
 • Spolning av brunnar. 201205 Spolning och inspektion är klart för något mer än halva området. Vi har inga omedelbara punkter vi måste gräva upp (tack och lov). Vi har däremot många ställen där ledningarna är skadade eller blockerade. Tennisbollar, fyrverkerirester, golfbollar och en hårborste förutom mängder med sten och jord. Två brunnar är förstörda av betong som hällts ner. Förmodligen vid tvätt av redskap. Avrinningen ser bättre ut i det rensade området.
 • Körning med bil i gångarna. 20191205 Det kommer synpunkter om att det körs för fort i gångarna. Säg till budbilar och försök ta det lugnt själva. Vi är lyckliga som har tillgång till bilkörning i de flesta gångarna så undvik att göra det om möjligt. Andra områden har tvingats att låsa alla gångar och ha särskilda tillfällen för transporter.
 • Parkeringsregler, förslag. 20191205 Parkering endast i med vita streck markerade platser. Alla andra ytor 20 minuter. Parkeringsbolaget kollar två gånger om lastning pågår. Minst 20 minuter mellan kollarna. Om ingen är vid bilen eller åtminstone någon dörr öppen vid dessa tillfällen så blir det avgift. Dessa 20 minuter gäller alla övriga ytor: trottoarer, brandgator,gångar,gräsmattor, häckar eller vad jag kan ha glömt nämna. Övermålade men knappt synliga markeringar för tidigare tillfällig parkering gäller inte. Hantverksbilar med tydlig logga eller firmamärke innanför frontrutan får stå inne i området om det ligger en lapp synlig med husnummer och dagens datum (varje dag). Annars avgift. Stora fordon som behöver yta någon dag eller så kan anvisas plats av någon i styrelsen. En lapp med husnummer, tid för uppställning och påskrift av någon i styrelsen skall ligga synligt i framrutan annars avgift. När vi kompletterat skyltningen så varnar vi och sedan börjar parkeringsbolaget arbeta efter dessa regler.
 • Nyttjandeavtal garage. Ni som ännu inte skrivit under och lämnat in de avtal som talar om för föreningen att ni vill fortsätta använda era garage gör det snarast. Vi förnyar avtalen när det behövs. Nya garage, ändrade försäkringsvillkor eller ändrade årsmötesbeslut. Garagen hanteras separat eftersom dom är en blandning av stadgar och olika årsmötesbeslut. 2019-10-28 Ola
 • Parkering. Vår nuvarande skyltning tillåter pågående lastning (ca 5 min mellan varje besök vid bilen). Securitas tolkar det som att om ingen varit vid bilen under tio minuter så får man böter. Detta är inte vad jag fått veta om reglerna. Styrelsen kommer att diskutera detta med securitas för att få en skyltning som passar med hur vi vill trivas i området. Tjugo minuter men inte en minut längre? Alltid öppna dörrar? Kom med fler förslag. Det måste fungera med parkeringsbolaget också. 2019-10-23 Ola
 • Elbilsladdning är förbjuden i våra garage. Vissa elbilsladdare ger långvariga höga laddströmmar som kan leda till brand i kombination med vårt elsystem. Uttagen i garagen är bara avsedda för mindre apparater som handverktyg, kupévärmare och underhållsladdning av batterier. Vi diskuterar med olika företag. En investering i elsystem för elbilsladdning kostar mellan en halv miljon upp till 2 miljoner för föreningen. Då tillkommer 15-25 tusen för laddaren inklusive installation som betalas av fastighetsägaren. Den kommer sen att tillhöra huset vid en eventuell flytt. (fortfarande bara lösa diskussioner men bolagen börjar ge liknande uppgifter åtminstone) 2019-10-23 Ola
 • Hallowenpromenaden var jättepopulär förra året. Om det finns några som vill hjälpa till att upprepa succen så hör av er till styrelsen. 2019-10-19 Ola
 • Ny sista samrådstid för nya skolan: 15e November. För att säkra att alla närmast berörda fått info förlängs tiden för synpunkter från de närmast berörda. Det var ju inte många som kom till infomötet på Vingen heller. Skönt att dom hanterar detta seriöst. Om någon på Runslingan har synpunkter , sänd in eller kom till styrelsen. 2019-10-17 Ola
 • Synpunkter från samfälligheten på nya skolan har sänts in. All dokumentation kommer att finnas under styrelsen (när jag lärt mig lägga in dokument). Samfälligheten lägger in synpunkter om grund, vatten, ljud och annat allmänt. Era specifika synpunkter måste ni lägga in själva. 2019-10-13 ola
 • Slamsugning/renspolning och inspektion av vårt dräneringssystem fortsätter (efter älgjakten) för att få bättre dränering runt våra hus. Detta är ett led i en långsiktig plan. 1. reparera drän. 2. justera gångytor så att inget vatten rinner in i förråd eller hus. 3. Asfaltera. 2019-10-13 Ola
 • Fixardagen/städdagen bjöd på fint väder. Det var inte så många ute men det arbete som gjordes sparade  40000 – 60000 kronor åt oss alla. Bara en lekplats som rensats från ogräs sparar 20-30 tusen. Varmkorven var som vanligt populär och vi informerade lite mer om nya skolan och vår slamsugning. 20-19-10-13 Ola
 • Tack till Christoffer Salhammar som gjort vår hemsida åtkomlig igen. Nu skall jag bara lära mig göra ändringar. 20191006 Ola
 • Renspolningen och inspektionen av vårt dräneringssystem fortsätter. Snart har vi underlag för långsiktiga reparationer och asfalteringar. 20191006 Ola
 • Torslandaskolan f5 (småskolans) nybyggnadsplan vill ha synpunkter senast den 15/11. Jag återkommer här senare med vårt svar och lite kringinfo. 2019-10-28 Ola
 • Vi hoppas få igång den sista kretsloppsmoloken som varit trasig. 20191006 Ola
 • Vi behöver en snygg logga. Tidigare hade vi det lutande R:et. Kom med förslag. 20191006 Olaarkering
 •