Ordning och reda i garagen

En uppmaning till samtliga innehavare av garage.
Ur brandskyddssynpunkt och försäkringshänseende är det viktigt att vi håller ordning i garagen!
Städa upp i garaget och släng det som inte hör hemma där.

Viktigt att detta efterföljs!