Ny text kommer när vi fått nya skyltar
Parkering inom området

Parkeringsplatserna i vårt område är avdsedda för boende och deras gäster.

Ändras, All text från: Långtidsuppställning av bilar, husvagnar, husbilar och båttrailer är inte tillåtet.
Tillåtet är dock att ha denna typ av fordon uppställt i max 48 timmar.

På våra brandgator gäller parkeringsförbud.

Av- och ilastning av bilar är tillåtet under kortare stunder.
Bilen får dock ej lämnas obevakad i mer än 15 minuter.

Hantverkare med verktygsbilar får dock ha sina bilar parkerade i brandgator medan arbetet pågår.

Ovan givna regler kontrolleras av Securitas. överträdelse åläggs med P-bot.

:Allt ändras hit ner. Detta eftersom dessa regler verkar oklara både för boende och parkeringsbolaget. Skyltningen stämmer inte heller. Ola Herstad 

Close Menu