Samfällighetsavgift –
Enligt fastställd debitering på årsmötet per hushåll och kvartal 

En samfällighet har, precis som en friköpt fastighet, kostnader för bland annat sophämtning, kommunalt vatten och avlopp. Skillnaden är att vi inom en förening delar upp de kostnaderna per antalet medlemmar.
Styrelse ser till att fakturor blir betalda, olika underhållsarbeten blir beställda och genomförda, sopor och hushållsavfall blir bortforslade med mera.
Läs gärna årsberättelsen hur era avgifter används.

Faktura per E-post
Det är numera möjligt att få faktura på samfällighetsavgiften per E-post istället för som annars i brevlådan.
Skicka ett mail till kassören med den mail-adress du vill ha fakturan skickad till.
Observera att det inte rör sig om varken e-faktura eller autogiro, utan endast om vanlig E-post.

Betalning till Bankgiro
Kvartalsavgift kan endast betalas in på vårt
Bankgirokonto: 198-5902


GDPR
Runslingans Samfällighet behandlar enbart uppgifter som är nödvändiga för att kunna driva samfälligheten,
såsom namn och fastighetsägare.
Syftet med informationen är exempelvis att kunna bjuda in till årsstämma och fakturera samfällighetsavgift.
I det pågående styrelsearbetet hanteras personuppgifter med stor försiktighet och stannar inom styrelsen.