Sophantering

Inom samfälligheten finns fyra molucker för vanligt avfall och fyra för matavfall och annat komposterbart avfall. Moluckerna är försedda med lås för att fördela avfallet jämnt mellan de två sopstationerna. 

Nyckel till sopmoluckerna skall återlämnas till styrelsen vid avflyttning.

Det här är komposterbart:
– Alla slags matrester
– Frukt och grönsaker
– Äggskal
– Kaffesump och tesump
– Snittblommor
– Blött hushållspapper
– Krukväxter och blomjord

Det här är inte komposterbart:
– Innehållet i dammsugarpåsar
– Cigarettfimpar och snus
– Blöjor och bindor
– Textil
– Kattsand

Vänligen se till att föremål av plast, metall eller något miljöfarligt avfall inte hamnar bland det komposterbara avfallet.