Styrelsen

ordförande

Mathias Runmalm

  • 0705 – 84 18 50
Vice ordförande

Anders Karlsson

  • 0708 – 32 49 84
Kassör

Sven-Olof Strömberg

  • 0702 – 33 44 29
Sekreterare

Edona Peci

Ledamot

Ola Herstad

  •  0733 – 47 67 14
  •  
Suppleant
Suppleant
Materialförvaltare

Christer Sjökvist

  • 031 – 56 26 23
fastighetsskötare

Svenne

  • 0707 – 56 06 98

Kontakta gärna styrelsen, i första hand  genom e-post:
styrelsen@runslingan.com

Hit skickar Du information vid avflyttning eller frågor rörande betalning av kvartalsavgiften m.m: kassor@runslingan.com