Styrelsen

ordförande

Ola Herstad

  • 0733 – 47 67 14
Vice ordförande

Anders Karlsson

  • 0708 – 32 49 84
Kassör

Sven-Olof Strömberg

  • 0702 – 33 44 29
Sekreterare

Josefin Andersson

  • 0735 – 01 74 69
Ledamot

Christoffer Salhammar

  • 0768 – 98 00 23
Suppleant

Edona Peci

  • 0728 – 56 73 81
Suppleant

Péter Neuwirth

  • 0736 – 44 78 32

Kontakta gärna styrelsen, i första hand  genom e-post:
styrelsen@runslingan.com

Hit skickar Du information vid avflyttning eller frågor rörande betalning av kvartalsavgiften m.m: kassor@runslingan.com