Styrelsen

ordförande

Ola Herstad

  • 0733 – 47 67 14
Vice ordförande

Anders Karlsson

  • 0708 – 32 49 84
Kassör

Sven-Olof Strömberg

  • 0702 – 33 44 29
Sekreterare

Christoffer Salhammar

  • 0707 – 55 53 26
Ledamot

Mathias Runmalm

Suppleant

Péter Neuwirth

  • 0736 – 44 78 32
Suppleant

Lars Halling

Materialförvaltare

Christer Sjökvist

  • 031 – 56 26 23
fastighetsskötare

Svenne

  • 0707 – 56 06 98

Kontakta gärna styrelsen, i första hand  genom e-post:
styrelsen@runslingan.com

Hit skickar Du information vid avflyttning eller frågor rörande betalning av kvartalsavgiften m.m: kassor@runslingan.com