Information om tomträttsavgiften

Notera att tomträttsavgälden är avdragsgill i deklarationen med 30 %.