Information om tomträttsavgiften

Tomträttsavgift under åren 2014 till 2024.
Den nya beräkningsformeln är:
0,3 x marktaxeringsvärdet x 3,5%.

Detta innebär att om du för taxeringsåret 2012
har ett markvärde på 771.000:- (171 kvm tomt), blir avgiften 8.095 kr/år.

Notera att tomträttsavgälden är avdragsgill i deklarationen med 30 %.