Trafik i området

Cykel och mopedkörning förbjudet i gångarna!
För att förhindra olyckor är det förbjudet att cykla eller köra moped i våra gångar.
Undantag är barn under 11 år.
Det är bra om vi vuxna föregår med gott exempel och leder våra cyklar samt mopeder i gångarna.

Kör försiktigt!
Var rädd om våra barn och kör försiktigt till eller från våra parkeringsplatser.
Barn befinner sig oftast på dessa ställen, inte minst vid våra molucker och återvinningsstationer.