Trafik i området

Cykel och mopedkörning förbjudet i gångarna!
För att förhindra olyckor är det förbjudet att cykla eller köra moped i våra gångar.
Undantag är barn under 11 år.
Det är bra om vi vuxna föregår med gott exempel och leder våra cyklar samt mopeder i gångarna.

Kör försiktigt!
Var rädd om våra barn och kör försiktigt till eller från våra parkeringsplatser.
Barn befinner sig oftast på dessa ställen, inte minst vid våra molucker och återvinningsstationer.

Close Menu