När du har sålt och ska flytta

När du flyttar så ombeds du vänligen att fylla i blanketten för avflyttning och lämnar den till styrelsen.
Dokumentet kan du ladda ner här nedan. Du kan även kontakta styrelsen om du vill ha blanketten.

Nyckel till sopmoluckerna lämnas till ny husägare vid avflyttning.

Garage
Vid avflyttning ska två dosor (fjärrkontroller), till garageportarna överlämnas till
den nya ägaren. Saknar ni någon dosa, vänligen kontakta styrelsen för
information om hur ni går till väga för att få tag på en ny.