Info om momsskyldighet för samfälligheter

“Nytt utslag i högsta förvaltningsdomstolen, utfall blir att samfälligheter skall bli befriade från momsskyldighet. Beslut finns men inget är verkställt ännu.Styrelsen ihop med vår redovisningsbyrå bevakar detta. Kassören försöker snabba på processen hos skattemyndigheten med möjlighet till omprövning av momsplikten. Styrelsen återkommer med information när vi vet mera

Läs mer

Parkeringar

Parkering: Vi har ibland ont om parkeringsplatser. Parkera gärna i ert garage.Husvagnar, husbilar, släpvagnar får endast stå i 48 timmar på våra parkeringsplatser enligt beslut på årsstämma. Ring styrelseordföranden om ni behöver stå längre så får ni instruktioner. Securitas har nu full bemanning och har börjat följa våra parkeringsinstruktion

Läs mer

Elbilsladdning

Kontakta styrelsen om du behöver laddning till El bil, då vi i dagsläget har vi problem att tillgodose detta, Elen i garagen tillhör den gemensamma anläggningen, vi måste sprida ut laddningarna över våra garage.  Vi ska ta anbud på ett nytt stamnät för laddning. Vårt existerande är alldeles för klent och knepigt uppbyggt. Det klarar fint…

Läs mer