Materialförråd

 

Det finns möjlighet att låna stegar, skottkärror, tapetbord m.m. från föreningens materialförråd.
Kontakta Christer Sjökvist, RS 84, för mer info om utlåning. Telefon: 031 – 56 26 23

Samfälligheten har även ett litet servicelager av 35 amp. säkringar för elskåpet,
rattnycklar för elskåpet och vanliga låsnycklar som vi säljer.

Priser/styck:
Säkringar 35 amp. 15:-
Rattnycklar 120:-
Vanlig nyckel 100:-
Nyckel till molucker 425:-

Kontakta Styrelsen vid behov.